Nhấn Esc để đóng

TOUR THAM QUAN HÀNG NGÀY TẠI HUẾ/ ĐÀ NẴNG/ HỘI AN/ QUẢNG BÌNH

# Tên tour Hành trình Giá vé  
HUE
1/2 ngày
1/2 day
550.000 VNĐ
Đặt tour
HUE
1 ngày
1 day
600.000 VNĐ
Đặt tour
HUE
3 tiếng
3 hours
550.000 VNĐ
Đặt tour
HUE
1/2 ngày
1/2 day
220.000 VNĐ
Đặt tour
HUE
1/2 ngày
1/2 day
550.000 VNĐ
Đặt tour
HUE
1/2 ngày
1/2 day
550.000 VNĐ
Đặt tour
HUE
1/2 ngày
1/2 day
550.000 VNĐ
Đặt tour
HUE
2 ngày 1 đêm
2 days 1 night
1.300.000 VNĐ
Đặt tour
HUE
2 ngày 1 đêm
2 days 1 night
1.950.000 VNĐ
Đặt tour
HUE
2 ngày 1 đêm
2 days 1 night
3.050.000 VNĐ
Đặt tour
HUE
2 ngày 1 đêm
2 days 1 night
3.000.000 VNĐ
Đặt tour
HUE
1 Ngày
1 Day
1.100.000 VNĐ
Đặt tour
DA NANG
1 ngày
1 day
1.000.000 VNĐ
Đặt tour
DA NANG
1 ngày
1 day
690.000 VNĐ
Đặt tour
DA NANG
2 ngày 1 đêm
2 days 1 night
1.600.000 VNĐ
Đặt tour
DA NANG
2 ngày 1 đêm
2 days 1 night
1.700.000 VNĐ
Đặt tour
DA NANG
2 ngày 1 đêm
2 days 1 night
1.050.000 VNĐ
Đặt tour
DA NANG
2 ngày 1 đêm
2 days 1 night
1.500.000 VNĐ
Đặt tour
DA NANG
2 days 1 night
1.850.000 VNĐ
Đặt tour
HOI AN
1 day
790.000 VNĐ
Đặt tour
HOI AN
1/2 ngày
1/2 day
550.000 VNĐ
Đặt tour
HOI AN
1 ngày
1 day
550.000 VNĐ
Đặt tour
HOI AN
1 day
550.000 VNĐ
Đặt tour
HOI AN
1 ngày
1 day
700.000 VNĐ
Đặt tour
HOI AN
1 day
990.000 VNĐ
Đặt tour
HOI AN
1 day
1.000.000 VNĐ
Đặt tour
HOI AN
2 ngày 1 đêm
2 days 1 night
1.100.000 VNĐ
Đặt tour
HOI AN
2 days 1 night
1.650.000 VNĐ
Đặt tour
HOI AN
2 days 1 night
2.050.000 VNĐ
Đặt tour
HOI AN
1/2 Ngày
1/2 Day
550.000 VNĐ
Đặt tour
QUANG BINH
1 ngày
1 day
600.000 VNĐ
Đặt tour
QUANG BINH
1 day
650.000 VNĐ
Đặt tour
QUANG BINH
1 ngày
1 day
800.000 VNĐ
Đặt tour
QUANG BINH
1 day
900.000 VNĐ
Đặt tour
QUANG BINH
2 days 1 night
1.800.000 VNĐ
Đặt tour
QUANG BINH
2 days 1 night
1.800.000 VNĐ
Đặt tour
WHR
4 ngày 3 đêm
4 days 3 nights
3.500.000 VNĐ
Đặt tour

Thanh toán

Thanh toán tiền mặt:
Văn phòng công ty Huetourist
Địa chỉ: 120 Lê Lợi - Huế
SĐT: 0913 426 137
Hoặc chuyển khoản:
Tên TK: Trần Quang Hào
Số TK: 0161 0000 63 332
Ngân hàng VietcomBank chi nhánh TT Huế.

Coppyright © 2016 of WHR
Address: 11 Nguyễn Công Trứ - Huế - Việt Nam
Hotline: 0913 558 464 (Mr Nghia)